Kurdi
Türkce
Deutsch
;

Em Dixwazin ÇEL AWAZ MEDINAMIN TEBERIKE AŞKINDİVANESİ
   
NABÎ NABÎ BIJAREYEN BARAN MIRÊ KEVOKAN CIGERA Mİ YARO EZ NîVANİM